Nîşane

Azad Ararat

 

Kaşê boverî de bi. Qirşikanê helizî arê dayenê. Bala mi ante xo ser. Mi, embazo ke mi het de yo ra pers kerd:

-No embaz kam o, gelo ti rind şinasnenî?

Rohatê  Mêrdînij, fermandarê giruba ma yo, va:

-E, ez ey rind şinasnena.

Mi va:

-Çi kes o, kam o, zaf hol aseno.

Rohatî cewab da û va:

-Par, serra 1994, Herêma Qilebanî de mendo, emser newe ame tabura ma ya hereketî. Nîşanê temsîlkerdîşê cuya partî sêne ser de yo.

Min sêneyê ey ra ewna, teba nêasa, Rohatî ramit:

-Ci ra winî meewne, nîşane nêaseno. Nîşane şexsîyetê ey bi xo yo. Seba ke cuya partîye temsîl kerdo, ey rê xelate ameya dayene.

Mi zî va:

-E-e mîyanê embazan de tewr vêşî o bal anceno xo ser. Merdim wazeno tim bi ey ra xoşebere bikero.

Korkmazî kaşî ra xo veracêr da, qirşikî ardî û kulinde de ronayî. Şi cayê koma xo de ronişt. Yew kitabê Rayber Apoyî girewt xo dest, dest bi wendişî kerd.

Ez ey rind nêşinasnena la o do xo bi mi bido şinasnayene. Ê serran de ma persê taybetî yewbînî ra nêkerdêne. Aîla to senîn a, dewlemend a ya nê? Ti kotî ra yî, kamcîn dewe ra yî? Ti verê ke bêrê gerila to çi gure kerdo ûsn? Ma nê persî yewbînî ra pers nêkerdêne. Zîyadêrî ma qala Rayber Apo kerdêne. Babetê sereke: qeçekî, gencanî û rayberbîyayîşê Apo bi. Sewbîn ma qala Heqî Karer kerdêne. O şehîdo yewin ê PKK yo. Rayber Apo seba Heqî Karerî vano rihê min o nimite yo. Dima Mazlum Doxan, Kemal Pîr, M. Xeyrî Durmuş, serfermandar Mahsum Korkmaz û Bêrîtan. Nê ma rê fînak bî. Ma zî waştêne sey înan bê. Rayîrê azadîya şarî de ma do gonîya xo çilke bi çilke rokerî. Coka ma cuya embazanê xo yê verê nêzanenê. Ma rê çîyê tewr girîng, famkerdîşê îdolojîya PKK û cengkerîye bîye. Ma, nêwaştêne sey kurdanê verê, dagîrkeran rê leşkertîye bikerê. Ma waştêne bibî yê xo, komelê xo bindestê dişmenî ra bireynê. Coka ma persê şexsî yewbînî ra pers nêkerdêne. Qandê cû ez cuya Şehîd Korkmazî ya verê bi holî nêzana.

Ma Fereşîn de bî. Fereşîn ser o vanê:

_Yew merdim teber ra ameyo Fereşîn, mangayê vîneno. Manga zaf xasek a, guwananê aye ra kifşo ke xeylê şit dana. Camêrd wazeno na mangaye bihêrîno. Bazarîye keno. Manga xo gêno şino dewa xo. Demê ra pey vîneno ke manga zeîf bena û sey verê şit nêdana. Camêrd werzeno şino Fereşîn. Şino hetê wayîrê mangaye. Ci ra vano: ´Manga to saxlem nêvejîye zaf şit nêdana´. Wayîrê manga vano: ´Ti raşt vanê winî yo la ti rind bizane mi Fereşîn nêroto to, tena manga rota´.

Ajalan rê, merdiman rê, pêroyê gandaran rê Fereşîn zaf hol o. Ma şibî  Fereşînê û gerîlatîye kerdêne. Ma tabura hereketî a Eyaleta Botanê bî. Şiyênê heme herêman û çalakî kerdêne. Çalakîyanê qijan ra heta yê girdan.

Wisar rew ma herêma Heftanîn ra kewtî rayîr ser. Ma demê Koyê Cudî de mendî. Uca ra ma amey herêma Besta, ma çend çalakî kerdî. Pey ra ma şî herêma Qileban, cayo ke Korkmazî xelat girewto. Ma Qileban de pratîk kerd. Ma amey herêma Elkê. Uca ra tepîya restî Fereşînî. Verê ma de çi esto, kam mireno kam maneno, kam beno qehreman, kam remeno şino, ma nêzanî.

Ma Fereşîn de nêzdîyê girdê Çêlenîx, nuqtayêka newe de ca bî. Vesazîya ma newe ra ameye viraştene. Rohat bi fermandarê gruba ma, Korkmaz zî bi hetkarê ey. Her embazî çente, çek, kel û melê xo girewt, ame herinda qefleya ke newe ra ameyê pêser. A roje winî ravêraye. Roja bîne vereşan de azayê qefleya ma şî qirşikî arê dayî. Korkmaz nuqte de mend. Wexto ke ma qirşikî verê adircayî de nayî pêser, Korkmazî dest bi girênayîşê anuxî kerd. Ware de gelek wextan demçaya ma çine bîye. Şekir rew-rew peyda nêbîyêne. Ma zî vaşê anûx, punk girênayêne û şimitêne. Ma gelek caran pîzeyê xo wina mird kerdêne. Korkmazî anûx girêna, rengê awe bî zerd. Azayê qefleya ma çemberkî û cematkî roniştî. Xoşnawo ke Başûrê Kurdîstan ra yo, şuşeyî kerdî pir. Şuşeyo yewin da destê Rohatî. Rohatî waşt şuşeyî bido embazê kişta xo la embazî şuşe nêgirewt û va:

-Xo rê bigê embaz, noş û can bo.

Rohat reyna şuşe dergê ey kerd la ey nêgirewt. Rohatî yew lete şeker girewt û kerd binê ziwanê xo ke rew ronêvileşiyo. Şekir tayn o û peyda nêbeno. Anûx wareyanê Kurdistanî yê bi xêr û ber de xeylê esto. Embazan bi tayn şeker xeylê anûx şimitêne. A vîste de Xoşnawî kerd ax-ax û va:

-Eke Kurdîstan azad bibo, ez do çay belaş biroşa.

Korkmazî cewab da ci:

-Ez do verê televîzyonê kurdî de ronişa û ti zî mi rê çay bîya.

Xoşnaw:

-Sere û çiman ser o, ez do bîyara.

Rohat:

-Şima bawer kenê rojê bêro ma bi çimanê xo televîzyonê kurdî bivînê!

Ma vereşanêko Fereşînî de boya vaş û vilikanê dorûverî ante zereyê xo. Ma kewti peyarayîr ser, restî neqeba Çêlenîxî. Uca ra xo veracêr rasteyê dewa Tengaxanê da. Embazî bi coş têpey şiyênê. Tayê cayan de vaş mîye ra ravêreno. Roje şîye awan, estareyî vejîyay. Ma ereq danê, espijî, ma ci rê vanê çete, germbîyayîşê laşe ra xo têw danê, cayê xo de qet nêvindenê. Raste xelesîya dima, taburî da kaşê Dewa Melîxa ro. Heme embazî bi taybet ameybî weçînayene. Hetê fikr û fîzîkî ra hema vaje qet problemê ma çin bî. Şerkerdişî rê zaf jêhatî bî. Winî gale kerdêne dişmenî ser ke…

Ma amey restî nêzdîyê neqeba dewa Melîxa. Ma tayê bêhna xo girewte, şenik bo zî arasîyayî. Seba ke dişmenî dame ronaya ya nê nas bikerê hîrê embazî vernî de şî. Eke dame estbo nê embazî fermandaran û pêroyê embazan aya kenê. Heme embazî qefle bi qefle roniştî. Rohat vernîya qefleya ma de roniştbî. Korkmaz peynî de bî. Mi zî paşta xo aznaya çente, çeka BKC xo het de ronaya. Korkmaz werişt û ame. O yewo derg, semt, bejne barîk bi. Çeka kalaşnîkof dergê mi kerde, bê veng û vaj. Mi kalaşnîkof destê ey ra girewte, ey zî BKC girewt.

Kurdîstanî de gul û vilikî estê. Tayê înan sûr ê. Tayê çîlsûr, tayê zî rengê cîya-cîya yê. Vanê:

_Gula sûre remza heskerdişî ya.

Nêzana winî yo yan nê?

Eke tayê gonî medê erd, erdê Kurdîstanî de gulê çîlsûrî senî kewe benê? Xora şima zanê, çîlsûrîya gul û vilikan de gonîya şehîdan esta. Peynîya gonî dana şehîdan de vilikî, gulî çîlsûr benê. Na rastîye Rustemê Zalî ra nat wina ya. Merdimî mîlyonan serran geyrayê. Peynî de fam kerdê ke bê welat nêbeno. Badê her kesî xo rê erd-welat weçîna. Bi gonî welat gandar kerd, ruh da ci. Qandê cû wa gul û vilikanê çîlsûr remza şahîdan bê. Gul û vilikê bîn zî sewbîna çî.

Korkmaz zî nê gul û vilikan ra yew o. Hîna şehîdbîyayîş ra ver sifetê Apogerî ey ra asayêne. Wexto ke embazî şehîd bîyê xeylê car ma vato:

_Çira şehîtbîyayîşî ra ver mi qîmetê nê şehîdî nêzana.

Heme sifetê şehîd ê hewlî mezgê ma ra ravêrayêne. La Şehîd Korkmaz wina nêbî, şehîd bîyayîş ra ver ma qîmet dayêne ci. Qîmetdayîş heq kerdibî, gelek heq kerdibî. Coka wexto şehîd bî, badê cû tena ma va hewna rew bî.

A şewe ma şîy restî noqtaya xo. Girewanî vejîyay şî girdî ser. Şewdirî ra lebat û tevgerî dest pêkerd. Nan pewtene, çay-anux-punk girênayene; punc û çina şutene, karê roje bî. Ma zanayêne na nuqta de zêde nêmanenê. Fermandaranê ma nêvanê la ma rind zanî, ma do şirê çalakî virazê. Ma tena ca û wext nêzanê.

Ma Melîxa ca verdaye, şîy Çêleceng. Çêleceng cayêko berz o. Sey nameyê xo cayê cengkerdişî yo. No ca sey piştîyêko herayo û bi tapan ameyo pê. Tam mîyane ra şiverê şona resena girdê Leyzoke. Nêzdî ey de zî Çîyayêreşkê esto.

Ma wexto amey Çêleceng, xo pêrodayîş ra zî hadre kerd. Eke dişmen bêro ma danê piro.  Şewe ra ma şinê girdan ser, dame ronanê. Eke dişmen bêro ma do pirodê. Embazan xo baş hadre kerdo. Ameyîşê herême ra pey ma wazenî çalakîyêka serkewte bikerê. No mabên de ez vajerî; hêzên xocayî zî nêzdîyê ma de yê. Înan ma rê çarwe ardêne. Werdê ma tena goşt o. Eke çend kîlo ardî bikewo ma dest kenî mirtoxe û wenî. Bi qirşikê helizî goşt rind nêno pewtene. Ma fina tîkeyanê goştî nêcawenî û dekenê pîzeyê xo. Ez nînan seba gerrekerdişî nêvana. Ez wazena nê çîyî bêrê zanayene. Ma zaf azad ciwîyenê. Îradeya ma heminan sey pola ya. Şirnex bo Colemêrg bo ser embazan tapo bikerê; embaz xo rê sey heqaret vînenê. Eke bextewerî, manewîyat, weşîye çin bo, se bikerî maddîyatê. Bêserbestî maddîyat çi rê beno? Wa serbestî est bo û werd zî goşt bo, ma hol nîyo?

Çêleceng de ceng nêvejîya, ma pero pîya têpey kewtî paraye ser û şî. Rayîr sey piştîya û qîyame yo. Veracêrê ci çin o. Kendalê ke vewre ra ameyê pê rovilêşîyayê, erd zî berz o. Ware yo. Coka xeylê berz o. Hênîyî peyda nêbenê. Ma hîrê saete bêvindertene tim şî. Embazî nêedizyenê. Çinîbiyayîşê hênîyan ma rê teyşanîya. Fermandaran tabur vinderna, sey her fin, na fin zî pêroyê embazan cayê xo de roniştî û piştîya xo aznayê çenteyanê xo. Tayê embazan cixare pîşt û viste ta. Tayê embazan zî seba ke fekê înan wişk bibî, nêwaştêne cixarê biancê. Fermandarêk va:

-Wa her kome ra yew embaz bêro, ma şirê beno ke awe peyda bikerê.

Embazan mîyan de bî nîqaş. Tayê vanê awe esta tayê zî vanê awe çin a. Seba ke hamnan o berey o hênîyê wisarî nêherikîyênê. No mabên de estorî amey, estorê azad, estorê ware, estorê girdî, piştî hera. Nêzdîyê ma de vindertî. Her çiqas şewe bo zî heybeta înan dîyar a. Çend embazan vatêne:

_Ma do nê estoran ra çendan bigîrê, çenteyanê xo bar bikerê û espar bibî.

Nê embazî kewtî estoran pey, dime ra yew estoro xasek tepişt. Embaz Vedatî çenteyê xo na piştîya estorî ser o, pêt şidêna. Şutike vileyê estorî ra girê daye. Sereyê şutikî zî kokê gurizî ra girêda. Êdî ma pawibê embazanê ke şîyê awe yê. Estorî sereyê xo têşana, hirr a.  Xaftila dest bi remayîşî kerd. Embaz Vedatî da pey la çi heyf ke nêtepişt. Nê estorê waran bî. Wayîranê înan ê serbest verdaybî.  Ware de ê xo bi xo çêrayêne. Ê bîbî sey gerîlayan. Minetê kesî nêanitêne. Winî zaf qelaw bîbî ke, nêameyêne zept kerdene. Estoran çargamkî geyrayîşê xo domna. Çenteyê embaz Vedatî se bî kes nêzano. Embazê ke şîbî hênî ser, awe arde. Her embazo ke şîbî awe bîyaro, ame qefleyê xo het. Embazan bi rêze awe şimite. Korkmaz peynîya koma ma de bî. Wexto ke bîdonê awe rest ci, fekê xo na ser fekê bîdonê awe, bîdon binî ra şenik hewa da. Qultek awe ya şimite ya nêşimite, bîdon fekê xo ra dûrî vist. Xoşnawê kîşta xo ra va:

-Nê bide Azadî, wa bişimo.

Xoşnaw bîdon girewt û dergê mi kerd. Ez xeylê şermaya. Mi fam kerd çirê wina keno. Seba ke ser doşa mi de BKC, çente de zî hîrê sey qerşunî estê, o awe dano mi la reyna zî mi rê şerm bî. Mi zî sey Korkmazî kerd. Yew qulte awe şimite û bîdonê awe da embazanê bînan ke ê zî fina diyine awe bişimê. Badê awe şimitene ma kewtî parayîr ser, dest bi şîyayîşî kerd, bêveng, têpey. Vernî ra ferman ame, vatêne:

_Aşme vejîya, wa mesafe vîst metre bo, beno ke vernî de dişmen dame ronabo. Wa embazî aya bê.

Embazê vernî yeno hetê embazê peyê xo, fek nano goşê ci ser û nê fermanî resneno ci. O zî embazê peyê xo rê vano. Wina ferman şino reseno heta peynîye.

Hedef xo resnayîşê Çîyayêreşkê bî la bî şewdir ma nêresay cayê xo. Ma a roje nêzdîyê girdê Leyzokê de mendî. Fermandaran di newalê qijî tespît kerdî. Yew newale de cinî yew newale de zî camêrdan xo bi ca kerd.

Perojîye de ma rê roşan bî. Embazan her qefle rê çar kulmî ardî pare kerdî. Lewe de zî riwenê boçikê çarweyan. Mirtoxa ameye pewtene. Ma çorşmeyê yew nalmîkeya gird û heraye de amey pêser. Qefleya ma new tene bî. Tenê hîrê koçikê ma est bî. Qandê cû ma bi rêze bi koçikan mirtoxa werde. Seba ke mirtoxa huşk a ma pêra awe zî şimenê. Tena yew bîdonê ma esto. Heme embazî fekê xo kenê ci û awe şimenê. Kes nêweş zî nêkeweno. Seba ke hewa pak o, awe pak a, erd pak o. Xora embazî pîrûpak ê. Tena wazenê şarî azad bikerê, cuya înan weşêr bikerê. Embazî zûrî nêkenê, neheqî nêkenê, malê kesî nêtirenê, nengî û nengîşoran, zewtan nêçînenê. Tena dişmenî kişenê, naye rê zî çare esto. Wa dişmen welatê ma ra şiro, ma qet ey nêkişenê. Ma naye ra vêşî pakî bena? Çinayê ma zaf lîmin bî, ge-ge hîrê mengî ra dime ma şayê çinayê xo û xo bişuyê. Xoza û şaristanan mîyan de peymeyê pakî sey yewbîn nîyê. Şaristanan de çinayê merdiman zaf pak ê la….

A roje vereşanî de tekmîl est bî. Ma amey pêser, kesî teba nêva, tena Rohatî Xoşnaw rexne kerd ke Xoşnawî zaf yarenî kerdêne.

Tekmîlî ra dima, Xoşnawî engiştê xo porê xo mîyan ra kerdî û vat:

-Eke ez yarenî nêkera nêşena bicuya. Cuyayîş bi yarenîyan beno weş.

Rohat cewab da ci û va:

-Cidî be xo rê! Çirê to resmîyete de qisey nêkerd?

Wina vat lê bi rîyê wîyaye vat. Korkmazî zî ramit û va:

-Resmî bo ne resmî bo hema xo rê huyeno û yarenîye keno.

Mi zî va:

-Embazînê, se beno wa bibo merdim nêşeno xo Xoşnaw ra aciz bikero. Hema fek ci ra vera dê.

Xoşnaw, perwerde û çalakîyan de zaf cidî û serkewte yo la sewbîna yarîker o. Çeka B-7 şewe de, bê nîşan, zaf weş xebitneno. Wexto ke roket çekeno meterîsan raste ra wedarneno.

Tekmîlanê qefleyan ra dima yê fermandaran zî ame girewtene. Rohat nêşî tekmîlan. Korkmaz şi û ame. Embazê koma ma ardî pêser û va:

-Vîstêka bîne ma kewenê pîyarê ser û şinê wa embazî xo hadre bikerê.

Ma fina kewtî rayîr ser û şî, e-e ma şî, xora gerîla tim şina. Xo vîra mekîn, her şîyayîşêk bîyayîşêk o.

Ma restî Çîyayêreşkê, yew kaşêko ververê Peyanusî de vindertî. Dewa Peyanusî de zî qereqol û yew girdo ke leşkeran ser de xo bi ca kerdo esto. Dewe de qorîcî zî estê û hemverê ma de ceng kenê. Hêzê taburê hereketî xo taldeyê kerran de ca kerd. Hêzê xocayî ame nêzdîyê ma cayêko destdaye de xo bi ca kerd. Rew-rew fermandarî yenê têhet, kombîyayîş virazenê. Tayê komî nuqta ra vejîyenê, tayê komî yenê nuqta. Êdî rind fam beno ke ma û hêzên xocayî do pîya çalakî virazê. Xora humarêk zaf embazî amayê pêser. Naye ra zî fam beno ke çalakîye do gird ba. Senî bî se embazan tayê erzak zî peyda kerd. Şewe binê kerrayêda girdî de embazan dest bi nan pewtene kerd. Girewan şî ser girdî ke pawitene bikerê. Hêşedar vejîyayo kerran ser, çorşme kontrol keno. Embazî kom bi kom rakewtî.

Şewe ravêrde nêzdîye şewdir o. Embazê ke nan pewtenê hewna pewtişê nanî nêqedênaybî. Xaftila ser serê Çîyayêreşkê ra vengê teqyayîşî ame. Vengê kalaşnîkof û bombeyan. Vengê bombeyan ra fam beno ke embazan û leşkerê tirkan kewtê têmîyan nêzdî ra ceng kenê. Hêşedar û nanpewjan vazda ke embazan hêşar bikerê. Qefle bi qefle embazî aya kerdî. Her qefleya ke werişte serî de kel û mel arê day. Nan û barê zêde ca de mendî. Fermandarî embazî qafle bi qafle rişnay. Qefleya ma berey weriştibî. Coka fermandarê tabure Rohat û Korkmazî rê va:

-Kel û melê erd de mendo arê biderê û bêrîn.

Korkmaz û Xoşnaw şî nan arê da. Rohat cayê qefleyan kontrol kerd ke teba ca de mendo yan nêmendo. Mi zî BKC girewt xo dest, tewre şana piştîya xo, şîya cayêde destdaye. Korkmaz, Xoşnaw, Rohat hesterî bar kerdêne. Embazê tabure şîyê. Ma zî nêzanê kamcîn hetra şirê. Korkmazî venga mi da. Ez şîya hetê ey. Korkmazî va:

-Embazî kamcîn het ser ro şî?

Mi vat:

-Ez nêzana.

Rohat tayn bi hêrs:

-Ti senî nêzanê embazî kamcîn hetî ser ro şîyê.

Mi cewab da ci:

-Na şewe, na haybure de kam zano embazî kamcîn het ra şîyê.

Rohatî êdî vengê xo nêkerd. Ma embazê ke ca de mendê, ardî pêser. Galgale ame kerdene, wext zî çin o. A vîste de Rohatî va:

-Mi dima bêrîn. Se beno wa bibo.

Rohat vernî de Korkmaz peynî de ma kewtî rayîr ser, nê-nê ma geme ra şinê rayîrî ra nêşinê. Rohat geme ra cayanê talde weçîneno û şino. Ma het de di hesterî zî estê. Erzakê tabure zî bi ma ra yo. Demê ra dima dinya şenik roşn bîye. Sere de şopa payê embazan asa, o wext Rohatî va:

-Ma rast ameyê, embazî vernîya ma de yê.

Winî zî vejîya. Ma çend sey metre şî nêşî, embazî asayî. Asayîşê embazan ra zerrîya ma zî rehet bîye. Ma restî embazan.

Embazê ma yê ke a şewe girewan bî, dişmenî ra ver resenê girdî. Wexto ke dişmen yeno, pê hesenê, mesafeyêka nêzdî ra danê piro. Dişmen peyser remeno. Fermandarê taburê înan rê vano:

_Girdî ca verdê.

Embazî zî girdî ra yenê war. Dima fermandarê tabure vîneno ke xeletî kerdo, na fin zî embazan rê vano:

_Şirê girdî bigîrê.

Embaz bi neçarî şinê hêrişê girdî kenê û destê dişmenî ra vejenê.

Demo bî şewdir embazî qefle bi qefle girdan ser de vila bîy. Însîyatîf destê dişmen ra vet. Gemeyêka hera de pêrodayîşan dest pêkerd. Helîkopterî zî amey û tewrê pêrodayîşan bîy. Embazan game bi game hetê Peyanus ra şî hetê Fereşîn. Cayêde ne weş ra wexto ke ma ravêray, dişmen dûrî ra qerşun teqna, suîkast kerd, la teba bi embazan nêbî. Ma cayê tersnak ravêrna. Amey ververê Fereşîn. Rohat û çend embazî şî girdêke muhîmî ser o. Korkmaz kewt vernîya ma, ma şî ser girdêke bîn. Heta peroj uca de mendî. Peroj de embazan venga ma da, ma şî embazan het. Embazan nuqtayêka newe ronaybî.

Êdî vereşan o, heta o wext qet embazî şehîd û dirbetin nêbîbî. Na ma rê serkewtiş a. Seba ke dişmen bi nimitkî amebîy, vaşt çorşmeyê ma bigîro û ma çin bikero. No planê dişmenî ser nêkewt. Ma kewtîbî dame la ma xo bi destê dişmenî ra vet.

Ma nuqtaya newe de, verê yew kerra de, cematkî çembere viraşte û roniştî. Hêşedar venga ma da û vat:

-Cêr ra yew merdim û hesterî yenê.

Embazan yewbînî ra pers kerd û va:

_Gelo kam o, çi kes o, çi çî geyreno?

Ma camêrd û hesterî şopnayî. Rast ame nuqta mîyan.

-Selamûn aleykûm.

Korkmaz:

-Aleykûm selam. Se bî dedo, çira ameyî tîya? Ti vînenî pêrodayîş esto.

Dedo:

-Ez vînena-vînena, şima namusê ma seveknenê. Homa şima rê dost û yar bo. Homa quwete bido şima.

Korkmaz:

-To senî zana ma tîya yê?

Dedo:

-Çimê ma şima ser o yê. Şima se bikerî ma vînenî. Şima şirê kotî ma zanî qeçekînê. Şima edizyayî, veyşanî, teyşanî; qandê cû mi şima rê tayn erzak ardo. Barê hesterî ronê, berey o ez do şirî.

Korkmaz:

-Bê ronişe biarasîye dima şo.

Dedo:

-Nê embaz nê ganî ez şirî. De haydê xatirê şima.

Se metre dûrî kewt nêkewt dedo ver çimanê ma de vindî bî. Ma kerd nêkerd êdî o nêdî. Embazan va:

_No çi bî, o kokim çi kes bî. Bi rastî zî Fereşîn ra ame!

O xizir bî, ewlîya bî, meleke bî, ez nêzana la çîyêko ame serê ma normal nêbî.

Erzako ke dedo ardbî mîyan de nan, makarna, penîr, toraq ûêb estbîy. Taynê ci embazan werd û o bîn zî wedard. Seba ke êdî şan o. Embazî do bêrê, veyşan û tayşanê. Wexto ke ê amey ma înan rê surprîz kenê.

Qefleyêda embazan deşte ra şîye hetê dewa Melîxa. Uca ra şinê girdî ser, embazan seveknenê. Wexto bî şewe ma şinê înan het, înan zî ma pawenê. Nuqta de ez şîya ser kerrayêda sîyaye ser. Ser serê kerre nê, kîşte ra cayêko winî estbî ke sey kursî bî. Ez uca ronişta. Mi pişta xo aznaye kerre. Qorê xo kerdî derg. Seke merdim biwazo biarasîyo winî. Ez û tîje ameyî têçim. Berqê tîje çimê mi nêdejnayî, ez kerda rehet. Verê mi de rasteyê Fereşîn bîyênê derg şiyênê. Mîyanê raste de dewa Fereşîn esta. Peyê raste ra Girdê Kunaw, hetê çepî ra Çêlenîx rind aseno. Serserê hurdmîna ra Girdê Serhesin sey hêlî vinderto. Aso de tayn ewrî estbî. Aso zerd bî. Eke tîje tîkê bîn şîye awan rengê ewran bî sûr. E, sûr, sûrîya sey gonîya merdimî, sey vilikanê nê welatî. Nêzana çirê ma hende sûrî ra hes kenî. Menzere winî xaseke bîye ke ez xo ra şîya. Destê mi şatike de bestayî, çimê mi nêmgirewte, mi ewna ha ewna la qet ci ra mird nêbîya. Embazî, dişmen, operasyon, kiştiş, merdiş teba mezgê mi de nêmend. Mi boya xasekîya xozaye ante zereyê xo, mi waşt tîje mîyan de vindî bibî. Bibî sûr, çîlsûr.

Yew ame nêzdî mi bî. Mi bi çimanê xo nêdîyênê la hîs kerdênê. Mi nêwaşt çimanê xo tîje ra abirnî.  O ame nêzdîyê mi û vindert. Ez binê çiman ra vînena. Ge ewneno mi ra  ge tîje ra, ge-gane cehd keno wazeno bêro mi het de xo bimeredno la vindeno reyna ewneno. Vîstike ra dima bê veng tê bi tê ame kişta mi de ronişt. Pişta xo aznaye kerre, qorê xo derg kerdî. Mi hîna sereyê xo nêtadayo ser. Ez hîna zî nêzana ke kamcîn embazo ameyo mi het. Zereyê mi de bî meraq, mi pîzeyê xo de vat:

_Gelo no kam o. Her kam bo embazê min o, ayb o ez ci ra nêewnena, xêr ameyîşê ey nêkena.

Mi destê xo ver xo ra vera day. Serê xo çarna, na fin zî o mi ra nêewneno. Ti vana qey tîje mîyan de helîyayo şîyo. Sere de wîya dima mi ra ewna û va:

-Kamcîn ressam şeno na menzeraye bi resimno! Na menzeraye nêna resimnayene, yena cuyene.

Mi va:

-Çi veng û vaj…

Ey va:

-Embazî serê girdan ra ameyî war. Her kes tîya yo. Taxim û fermandarê yewîneye ameyê pêser, kenê galgale. Ganî ma çalakî virazê.

-Gelo nameyê mi lîsteya çalakkeran de nusnenê?. Ez ewro zêde nêedizîya.

Tîje şenik-şenik xo verda peyê koyî, ewrî zerdî ra dima bî sûr, sûrî ra dima zî bî çîlsûr. Ma pawenê ke venga ma biderê. Yew embaz asya, ver bi ma ame la heta cayê ma nêame. Panc metre dûrî ra venga mi nê Korkmazî da û va:

-Embaz Korkmaz, fermandarî venga to danê.

Korkmaz werişt, zaf aram bî, reyê tîje reyê mi ra ewna, xatir nêwaşt û şî.

Dinya bîye tarî, embazê çalakker şî ke çalakî bikerê. Ma zî, êyê ke nêkewtêne çalakîye mîyan, kewtî geme mîyan, vaşan mîyan ra şî ke xo rew biresnê Melîxa. Ganî ma biarasîyê, şewdir ra beno ke reyna pêrodayîş dest pêbikero. Mi şîyayîşî rey de embazêk ra pers kerd:

-Korkmaz kamcîn kome de yo?

Ey va:

-Koman mîyan de nîyo, hetê sergêrî (kordîne) de maneno. Meraq meke şehîd nêbeno.

Roja çarine komê çalakker amey resay ma. Înan ra yew zî Xoşnaw bî. Mi destê ey toqa kerd, dima destê ey tepîşt, ant kîşte ro. Xoşnawî nîyetê mi fam kerd û va:

-Xembar mebe, êrîşî mîyan de şêhîd kewtiş, her kesî rê nêbeno nesîb. O şêrgele bi winî zî şî dişmenî ser.

-O hetê fermandarê tabure de bî, sergêrîya çalakîye de cayê xo girewtibî, ma se bî ke şehîd kewt?

-Ê Serxwebûnê bênamusî ti şinasnenî. Ma nêzdî hedef bîy dima nêwaşt koma gale de şiro dişmenî ser. Embazan cayê ey bedilna. Waştêne yewo bîn bikewo herinda ey, a vîste de Korkmazî xo eşt vernî û va: ´Ez do bikewî koma gale´. Wina kewt koma gale mîyan. Xora ma pîya bî. Sey her car na fin zî embazan B-7 da mi. Ma xo zaf nêzdî dişmenî kerd. Korkmaz vernîya mi de bî. Mi B-7 teqna roket şî gina meterîs û meterîs rijya. Xora meterîs zî zaf saxlem nêbî. Bi teqnayîşê B-7 ra Korkmaz zî werişt ke şiro meterîsî ser, meterîsêde bîn ra dişmenî bi çeka lav roket teqna. Roket ame gina sêneyê Korkmazî ro. Embazanê bîn gale kerdêne dişmenî ser. Ma hîrê meterîsî çin kerdî. Hewt leşkerî kiştî. Dima ma apey amey.

Her kes nêşeno sêneyê xo bido roketan ver. Xo bido kiştiş. Tayê nîşane nanê sîneyê xo ser. Êrîş kenê şinê dişmenî ser. Benê adir, benê gonî, benê sûr, çîlsûr.

Na çalakîye ra dima, operasyon apey şî. Komêka embazan şî meyîtê Şehîdî girewt ard Girdê Çêlabêş bin de wedarna.

Nê serranê peynî de xeylê cayan de goristanê cangorîyan amey viraştene. Fereşîne de zî goristan virazya. Dişmen şino nê goristanan teqneno. Bombe ser de varneno. Şehîdbîyayîşê Korkmazî ra nata xeylê serrî ravêrayî. Dişmen esteyanê ma zî rehet nêverdano.

Ma êdî ne bes o, dêrê werzê ma nê dişmenî biqewirnê. Wa gul û vilikê çîlsûrî êdî rehet rakewê.

 

Nameyê gerîlatîye Korkmaz
Name û peyname Ayhan Kartal
Cayê bîyayîşî Dewa Karabîvîş, Karayazi, Erzerom
Nameyê maye Nacîye
Nameyê pî Gîyasettîn
Ca û tarîxo beşdar bîyo Îstanbul, 1993
Ca û tarîxo şehîd bîyo Çîyayêreşkê, Colemêrg, 1995
Şêwazê şehîdbîyayîşî Dişmen, Çîyayêreşkê ser de operasyon keno. Şewdir ra pêrodayîş dest keno ci. Roje mîyan de zî pêrodayîş rameno. Beno şan. Komê gerîlayan şinê dişmenî ser ke serê girdê Çêlabeş de yo. Uca de keweno koma gale mîyan. Gale ser dişmenî keno û peynî de şehîd beno.
Herêmê ke tede xebat kerdo Îstanbul, Gabar, Qileban, taburê hereketî a eyaleta Botanî
Cayê mezela xo Çîyayêreşkê, binê girdê Çêlabeş

 

 

Nameyê gerîlatîye Xoşnaw
Name û peyname Wirya Evdela Osman
Cayê bîyayîşî Hewlêr
Nameyê maye Gulê
Nameyê pî Evdela
Tarîxê beşdarbîyayîşî 1993
Cayê şehîdbîyayîşî Dewa Deknal, Garisa, Botan
Tarîxê şehîdbîyayîşî 14.05.1998

 

 

Nameyê gerîlatîye Rohat
Cayê bîyayîşî Mêrdîn
Tarîxê beşdarbîyayîşî 1993
Ca û tarîxo şehîd bîyo 06.11.1995, Garisa, Botan