Merasîmê şehîdan ser o

Azad Ararat

Her çiqas Rojawanê Kurdîstanî de şer tay bîyo zî, çend rojan de reyêk ma şinê şehîdgehan ser. Kobanî de yew şehîdgeh esto û hol ameyo viraştene. Ma şinê uca. Şehîdgeh hîna zî temam nêbîyo. Yeno awankerdene. Şehîdgeh seba şêligê Kobanî bîyo yew cayo manewî. Êyê tewr zaf erjanê manewî yanî şehîdan ra beste yê, yenê merasîmê şehîdan. Êyê bînî kar û gureyê xo ramenê. Senî ke seba şorişî her kes fedakarîye nêkeno, her kes wayîrê şehîdan zî nêvejîyeno. Xora êyê bedel danê seba her kesî danê. Azadîya ke kewta dest ra her kes fayde gêno. Naye zî yew kaya trajîkomîke ya.

Wexto ke têkoşerek beno şehîd, sere de meyîtê ci benê nêweşxane. Badê saete û rojan yeno dîyarkerdene û a roje û a saete de şehîd nêweşxane ra yeno girewtene. Tay kesî şinê nêweşxane û meyîtê şehîd reyde yenê şehîdgeh. Tayê kesî zî rast şinê şehîdgeh û paweyê ameyîşê şehîdî benê.

Şehîd maşîne* mîyan de anê şehîdgeh. Vernî de yew maşîne esta û hoparlor ser o yo. Peyê maşîna şehîdî de yew ambulanse esta. Eke tay kesî hişê xo ser o şirê yan nêweş bibê, ca de doktorî mudaxale kenê.

Wexto ke şehîd resa şehîdgeh mîyan, maşîna cayêk de vindena. O wext meyîtê şehîdî maşîne ra vejenê teber. Şêlig meyîtê şehîdî gêna doşanê xo ser. Tay şehîdî zî doşan ser o ney destan ser o benê cayê merasîmî. Cayê merasîmî de merasîmê leşkerî yeno viraştene. Qisayî yenê kerdene û badê şerwanî cayê merasîmî ra xo danê kîşte. Wesîka şehîd yena wendene û keyeyê şehîdî wesîka Meclîsê Malbatê Şehîdan ra gêna. Dima ra şerwan û şêlig şehîdî gênê doşanê xo ser û benê mezelî ser. Uca de şehîdî danê herra ke oxirê ci de şehîd bîyo. Dima ra şerwan û şelig peyser agêrenê û şinê cayanê xo.

Wextê merasîmî de:

1- Keye û merdimê şehîdî dejan ver bermenê. Heta peynîye mezelî ser o manenê. Wexto kes keyeyê şehîdî û dejê ci vîneno zereyê merdimî visyeno. No dejêko winî yo ke nêyeno vatene.

2- Keyeyê ke verê cû merdimê înan şehîd bîyê, wexto ke yenê merasîmê şehîdî, şinê mezelê şehîdê xo zî zîyaret kenê. Vilikan ronenê û awe danê nê vilikan. Coka mezelê şehîdan sey gulistan asenê.

3- Tayê dayîkî domananê xo ya yenê merasîmê şehîdan. Ge-gane merdim vîneno ke domanê ke newe musenê qiseykerdişî, dayîkî ê domanan ra vanê ‘Şehîd bêmerg ê’. Domanî zî qiseyanê dayîke direyî kenê. Dayîkî domanan musnenê û domanî vanê ‘Wa bicuyo Rayber Apo’.

4- Tayê kesî serê xo ronenê mezelê şehîdê xo ser û bêveng û bêvaj winî vindenê. Nê kesî ê kesê ke bêveng û xo zere de bermenê yê.

Kesê ke wina bedel danê, wayîrê şorişî zî vejîyenê. Kesê ke wina dej vînenê, nêverdanê dişmenîya şorişî bêro kerdene. Ê kesê ke bêxem û erjanê madî û manewî nêşinasnenê, xora cuya xo ya normale de vindî benê, şinê.

Merdimîye, welat, keramet û namûs saya şehîdan yenî pawitene. Saya keyeyanê şehîdan. Yo bîn fasafîso yo û bêqîmet o. Na dinyaya ke mirdîya xo xeripîyaya de hetê merdimîye, şoriş û şehîdan de ca girewtiş çîyêko tewr girîng o.

*Maşîne: ereba