Çîyêk Nêşeno Ameyîşê Wisarî Asteng Bikero

Fotograf û Nuşte: Emrah Kelekçîer

Tebîet de ameyîşê wisarî zerrîya merdimî germ keno û merdimî hêvîdar keno. Zimistanî tebîet de yew rengî yan zî bêrengîye hakim a, labelê bi ameyîşê wisarî tebîet de renginîye zêdîyena. Tayê dare û vilikî erdî mîyan de keske benî, tayê ci zî sey na babûne (vilika heran) beton, kerra û zinarî ser o zîl danî. Na babûne dewa Selatî ya Amedî de pirdeki ser de kîşta rayîrê trenî de pelê xo akerdî. Wexto ke vilike yan zî nebatêko bîn rayîrê xo dî û reyanê xo erd resna, her tewir keske bena/o. Beton, kerra, zinar û sewbîna çîyêk nêşêno vernîya ci de bibo asteng.