Roşnvîrîye

Azad Ararat

Seba roşnvîrîye çîyo ke bêro vatene no yo: vîrê kurdan nêmendo ke roşnvîr estbo. Bi şorişê ke kurdî raver fînenê reyde vîrêko newe raver keweno û roşnvîrî zî mîrasê şorişî ser o newe ra yenê raste. Hetêk ra vîrê kurdan ameyo tar û mar kerdene la heto bîn ra kurdî wazenê tarîxê xo yê kan ser o newe ra virêk raver berê.

Tarîxî mîyan de şexsîyetê roşnvîr raver şîyê. Nînan nameyê xo bi herfanê zerrn rîpelanê tarîxî ser o nuşto. Şexsîyetê zana, yê fermandar û rayberî; rayîr mojnayo şarê kurdî û verênanê ci. Labelê badê Konfederasyona Medan tarîxêko cîya ameyo cuyayene. Wexto ke îslamîyet ame û Kurdîstanî de bi ca bî, kurdan cewherê xo ra gelek çî vîndî kerd. Hetê roşnvîrî ra derbêko gird gina mezgê kurdan ro. Seserra vîstine de kurdî veracêr şîyêne û xo bi xo peynîya xo ardêne.

Kurdan bi şexsê Rayber Abdullah Ocelanî mudaxaleyê na rewşe kerde. Xora girdî û girîngîya Rayber Apo zî na rastîye ra yeno. Coka roşnvîrê tewr girîng û gird Rayber bi xo yo. Rayberî vernîya komelî roşn kerd. Hedef dîyar kerd û verê şarê kurdî çarna ser o. Şorişî mîyan de gelek roşnvîr vejîyay meydan. Ma nînan rê vanê: Roşnvîrê Şorişgêr. Û roşnvîrî vurnayîşê komelî bo, her gerîlayek roşnvîr o. Çunke gerîlayan gelek caran bi roniştiş, qiseykerdiş û perwerde kerdişê komelî ya komel vurnayo. Hişê azadîye, cuya demokratîke komelî mîyan de ca kerdo. Nê babetî ser o kesî eşkenê xeylî çîyan binusê.

Kemaneyî

Ma dewrê zanayîşî de yê. Qandê cû vanê: hêzo tewr bandurker zanayîş bi xo yo. Dewletî û şîrketanê girdî, zanayîşan û zanayan yanî roşnvîran seba amancanê xo bikar anê. Coka roşnvîrê ke vernîya komelî akenê û komelî benê raver, zaf tay mendê. Bi mîdya û mîdya komelkî, komelî yenê kontrol kerdene. Verê ocax, akademî û medreseyan de zanayîşî ameyêne raver berdene. Labelê nika winî nîyo. Nika hetêk ra zanayîşî bîyê zaf, heto bîn ra nezanîye bîya zafe. Bi kilmî çiqas zanayîye esta ewqas zî nezanîye esta. Zanayîşî kewtê destê dewletan û şîrketanê girdan dest. Coka çiqas zanayîşî raver benê wa bibê, komel nezanîye dest ra nêreyeno. Peynîye de zanayê ke nezanê kewenê raver. Roşnvîrê ke roşn nîyê benê zaf. Sey wextanê sofîstanê Atîna, nika sofîstî bîyê zaf. Xora Tirkîya de no het ra hema her wextêk de xeberî vejîyenê û yeno vatene ka kam senî dîplomaya sexte girewta.

No het ra roşnvîrê kurdî wayîrê şansêko gird ê. Labelê nê şansê xo bikar nêanê. Manenê bin tesîrê dişmenan de. Fikr û hişê Rayber Apo ra remenê. Ke hişê Raybertî fayde dano her kesî. Ê kesê ke bin tesîrê dewletanê serdestan de yê, tim wazenê dûrî fikrê Raybertî û PKK de vinderê. Coka hetê roşnvîrîye ra seqet û kemî manenê. Yew çîyo bîn zî; tay roşnvîrî nêwazenê cuya xo rîske bikerê. Hem xo rîske nêkenê hem zî wazenê bibê roşnvîr. Ma kotî û key ameyo dîyene; kesêk bêbedel û erzan bîyo roşnvîr?

Sere de Raybertî û şehîdan, Tevgera Azadîye, vernîya roşnvîran akerdo. Yew ronesansêko newe kurdan mîyan de dest pêkerdo. Êyê wayîrê îdîa yê û xo roşnvîr vînenê ganî şarê xo ra bibê yew û roşnvîrîye kurdan mîyan de raver biberê.