Roşnvîrîye û rexne

Azad Ararat

Şoriş bi xo ra zelalî ano. Kam çik o, şorişî de fam beno. Merdim kesê teberê şorişî de yê bi peymeyanê şorişî şinasneno. Çi çîyê lêlî bibî, şoriş zelal keno. Xayîn û welatperweran yewbînî ra cîya keno. Dostanê sexte û yê rastikinan cêser keno. Şoriş dewlete û îqtîdarî zî bi rîyê xo yê rastikine dano şinasnayîş. Bi kilmî şoriş hema vaje heme hetan ra heme çîyan zelal keno. Çi çi bo winî zî mojneno dinya. Qandê cû şoriş bimbarek o. Şorişgêrê rastikine zî benê yew şexsîyeto kamil û adil. Coka şêligî danê rêça ci ser. Labelê!

 

Labelê, tayê kesî estî, çi roşnvîr çi zî şexsîyetêko bîn bo, do her tim zîya Tevgerê Azadîye ra bêrê. Do ti rey nêşêrê Tevgerê Azadîye bivîyarnê û bikewê vernîya ci de. Labelê nê kesî do tim rexne zî bikerê. Tevgerê Azadîye çi rast çi şaş kerdo goreyê xo analîz kenê. Qet xo ra nêpersenê û nêvanê nê vernîya ma de yê, fedakarîyê girdî kenê, şehîdan danê, benê dirbetin, benê koçber. Nê şexsîyetê winasî hêvîya xo dişmenî ra zî nêbirnenê. Hêtêk ra cuya xo ya rehet nêxeripnenê, heto bîn ra zî kerdenanê Tevgerê Azadîye rexne kenê. Nînan ra tayê ci destbirakê Tevgerê Azadîye yê, şexsîyetê baş ê. Fehîm Taştekîn nînan ra yew o. Tayê ci sempatîzan ê, tayê ci têkîlîya xo dişmen reyde esta û Tevgerê Azadîye reyde zî esta. Tayê ci zî rasterast sîxûrê dişmenî yê. Labelê rasterast xo rê nêvanê ma sîxûr ê. Seke dostê Tevgerê Azadîye bê xo mojnenê. Seke dost bo, rexne kenê. Merdim cewherê nînan ra biewnîyo, zaneno ke nê dişmenîye kenê. Zirarêko gird danê Tevgerê Azadîye.

 

Bi no tewir tay kesê ke xo çepgir danê şinasnayîş la eslê xo de wina nîyê, bi nameyê şorişgêrîye, rexne kenê. Bi metodê barîk û barîçek gala anê Tevgerê Azadîye ser. Têkoşîn û kerdenanê Tevgerê Azadîye ge-ge rexne kenê, ge-ge zî seke nîjadperestîye bo bi name kenê. Bi no tewir nê zî ti rey nêşenê bikewê vernîya Tevgerê Azadîye. Neçar ê tim paweyê Tevgerê Azadîye bimanê. Tim dimê Tevgerê Azadîye ra şirê. Nê şexsîyetê winasî yê. Kes nînan ra çîyêk hêvî nêkeno. Nê bibê dostê normal û hetkarîye bikerê baş o. Eke nêşenê bibê dost, cayê xo de ronişê û fek meerzê Tevgerê Azadîye hol beno. Tevgerê Azadîye, se beno wa bibo, roja destpêke ra heta roja ma ya ewroyî senî ke soz dayo şaran, soz dayo merdimîye, seba azadîye, demokrasîye, seyewbînîye do têkoşîn bido. Çi kes nêşeno vernîya ci bigîro. Ganî na rastîye wina bêro zanayene. Helwest û nêzdîbîyayîşê hetan, wextê dagîrkerîya Efrînî dest pêkerd de ma dî. Her kesî hetê xo ra rexne kerdêne. Kesî nêvatêne nê dewletî bi taybet dewleta tirk û rûsî çirê hende zalimane, xedar kurdan ser de şinê. Verê xo dayêne Tevgerê Azadîye û Tevgerê Azadîye rexne kerdêne. No zî nerasterast piştîdayîşê dewleta tirke yo. Sere de Rûsya û dewletanê NATO ra piştîdayîş o. Dewrê ma de rexne û analîzî sey yew qerşûn ê. Eke hedef baş nêro weçînayene ê qiseyî yan zî ê analîzî ginenê Tevgerê Azadîye ro. No het ra şorişgêrî, demokratî, destebirakî ganî vera Tevgerê Azadîye de hîna vêşî aya bê. Analîz û rexneyê xo winî bikerê ke hetê sîyasî, dîplomasî û şarî ra zirar megino Tevgerê Azadîye. Zirar megino şaranê ma.